Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2018 Komponent II

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 4/2018 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 7 lutego 2018 r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest zmniejszenie emisji pyłów i gazów powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców.

Czytaj dalej

Gmina Sanok wspomaga finansowo powiat sanocki

Gmina Sanok, jak co roku tak i w 2017, wsparła finansowo Powiat Sanocki. Bez pomocy naszego samorządu Starostwo Powiatowe nie byłoby w stanie wybudować chodnika w Trepczy czy przeprowadzić remontu mostu w Dobrej. Za zgodą Rady Gminy z budżetu Gminy Sanok przekazano Powiatowi Sanockiemu łącznie 400 621,51 zł.

Czytaj dalej

Znów poszukujemy właściciela pięknego pieska

Pies to samiec niekastrowany. Ok 8 lat. Pies jest bardzo przyjazny. Waży 17.5kg. Błąkał się w okolicy Pisarowiec. Informacje nt. pieska można otrzymać w Urzędzie Gminy, pok. 501, tel. 013 46 56 563.

Czytaj dalej

Wystawa Wielkanocna już otwarta

Zapraszamy do Klubu Górnika w Sanoku do obejrzenia XXIII Wystawy Wielkanocnej. Ręcznie wykonane pisanki, palmy, stroiki, kwiaty można podziwiać do 20 marca (włącznie).

Czytaj dalej

Gmina Sanok z wysoką oceną pre-ratingową

Gmina Sanok uzyskała bardzo wysoką ocenę pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie inwestycyjnym w przedziale AAA a BBB+.

Czytaj dalej